Kontakt

Skytesenteret as

    Skurvebakkane 10
    4330 Ålgård.
Kontakt

Tel: 91686186          
Org nr 913 607 422 
Kontonr: 3205.24.04222

Daglig leder: 
    Per Arild Årebråt          
    916 86 186

Styreformann: 
    Harald Pedersen
    959 66 888

Kontaktperson generelle henvendelser: 
    Per Arild Årebråt     
    916 86 186


For medlemskap i klubbene, kontakt hver enkelt klubb direkte:
  • Stavanger Sportsskytterlag (S-SSL) (link)
  • Stavanger Pistolklubb (SPK) (link)
  • Stavanger & Rogaland Jeger og fiskerforening (SRJFF) (link)


Skytesenteret as