Velkommen til
Skytesenteret på Ålgård, Rogaland

Ta i bruk en av landets flotteste skytebaner!

Ta kontakt for innmelding nå, våpenkort selvfølgelig påkrevd


Byggene sett ovenfra 
 

Riflebygget med oppvarmede standplasser. Pistolbygg med innebygde standplasser.