Anlegget og planer

Planene for senteret er fortsatt under utarbeidelse.

Pistolbane
Ca halve anlegget blir pistolbaner. Delvis blir dette innendørs standplass skyting og delvis friområde for friere oppsett av øvelser. Banen innendørs vil ha 15-20 standplasser på 25m. Samme bane kan også benyttes som 50m bane, men da med bare ca 15 skiver. 


Riflebane
Den andre halvdelen av anlegget blir riflebane. Her blir det 10-skivers 100m bane med elektroniske skiver. Det blir også bane for løpende elg med mulighet for variable programmer ifm fart, vending og stans.